ČESRTVĚ STOČENÉ LETOŠNÍ MEDY - LESNÍ I KVĚTOVÝ SKLADEM

ČASOPIS LESNICKÉ ŠKOLY - Rozhovor s profesionálním včelařem Petrem Bečaverem

Co vás přivedlo ke včelařství?
Prvopočátek byl můj děda, po něm pokračoval
můj otec v Třebouni u Toužimi. Jako malí jsme
měli včely na zahradě, kde jsme mezi nimi běhali
a žili, vytáčeli med a pomáhali se vším. Když mi
bylo 18 let, vstoupil jsem do Českého svazu včelařů a od té doby jsme vždycky měli takových 10-
15 včelstev. Potom jsem pokračoval se svou ženou
Lenkou. Cesta, kterou jsme šli, byla hodně těžká.
Dnes máme zhruba 200 včelstev, mohli bychom
jich mít více. Já jsem to vypočítal tak, abychom
nemuseli brát nějaké zaměstnance. Mé dcery o to
takový zájem nemají. A proto máme to, co zvládneme se ženou sami.
Kolik vytočíte medu z jednoho úlu?
Na to se vás zeptá každý. Ale řeknu vám, co mi
řekl jeden včelař: ,,Víš, co je na včelaření krásné?
Že každá sezóna je jiná.“ Jeden rok vám může dát
20 kg a druhý 70. Myslím si, pokud má včelař 50
kg na včelstvo, tak je úspěšný. Pamatuji si, že měli
včelaři kdysi 70-80 kg na včelstvo, ale to už je říše
snů. Dnes jsou vetší sucha, nektar v lesích není takový, jaký byl.
Je včelařství v České republice rozšířené?
Je rozšířené, ale nebylo. Když jsme začínali s manželkou na deseti včelstvech, za kilo cukru jste si
koupili kilo medu. Hodně včelařů skončilo. Náš
problém je, že jsme profesionální včelaři a pak je
spousta hobby včelařů, ti táhnou cenu profesionálnímu včelaři dolů. Dnes včelařů ubývá, protože
cukr je drahý a protože musí včelám něco vracet.
Člověk nemůže dělat včely jen pro peníze, bez citu
a lásky. Můžeme říct, že je u nás včelařství populární a že funguje, ale je tu mnoho starších včelařů, kteří to nedělají dobře. Mladí včelaři by se
měli regulovat, protože včely neléčí, jak by měli.
Od svazu dostávají léčiva pozdě. Ze svazu včelařů
jsem odešel před sedmi lety, protože nefunguje.
Co by možná fungovalo před 40 lety, dnes už neplatí. S nimi se ten náš včelařský svět nikam neposouvá, ba naopak degraduje.
Dá se včelařstvím živit?
Bez své ženy bych včelařství nezačal dělat profesionálně. Pokud se tím budete chtít živit, musíte mít
zajímá nás
člověka, který vám med bude umět prodat. Samotným medem se dnes neuživíte, musíte ještě přidat
hodnoty: vosk samotný a výrobky z něj.
Co vás na včelaření nejvíce baví?
Každé včelstvo je jiné, tak s ním musíte i jinak pracovat. Včely vás uklidní, nastartují den, posloucháte je,
a ne lidi. Můžete jim pomoct. Když královna neklade tolik vajíček, dáte jim jinou. Můžete si je připravit,
jak se říká po včelařsku, aby byly v síle. Jste v přírodě,
jste svobodný člověk. Dnes si spoustu mladých lidí
ke mně jezdí pro včely. Vždy všem říkám: ,,Nejdříve
z toho měj radost a pak se těš z toho, že někomu dáš
med.“ Jsem včelař samouk, mám všechno z praxe.
Udělal jsem spoustu chyb, z kterých jsem se ponaučil, šel jsem svou cestou a dnes mám svou metodiku
léčení. Lidem říkám, jak by měli včely léčit.
Můžete si udělat dovolenou?
Dovolenou máme v lednu a v únoru. V polovině
února vařím vosk a připravuji rámečky. V polovině března, když se oteplí, začínám provádět kroky, které mám naučené. Začátkem dubna připravuji včely na medovou produkci, aby byly silné.
Koncem května a v červnu je medobraní. Když se
povede, v červenci máme třetí medobraní. Potom
včely léčím a zakrmuji. V srpnu připravujeme prodejní věci a zajímáme se, kde bychom
mohli na podzim prodávat. Během podzimu lečím včely a připravuji vosk na svíčky.
Na podzim se věnujeme prodeji. Poslední
prodejní den je 23. prosince.
Máte nějaké škody na včelstvech?
Největší škody nám dělají zemědělci, když
zorají pole a my se pak nedostaneme ke včelstvům. V zahraničí vám zemědělec zaplatí
za počet včelstev, která mu opylovávají plodiny. Mým největším biologickým škůdcem
je myš. Jiným včelařům způsobuje úhyny
kleštík včelí (Varroa destructor), který se usadí na včelu a vypije jí krev. Kleštíci v úlech
zůstávají.
Je včelaření drahý koníček?
Dva roky jsem svými výdělky dotoval všechno, abych nakoupil věci k profesionálnímu
včelaření. Dalších pět let jsme všechny vydělané fi nance vraceli do včel. Do začátku
bych doporučil pořídit si 5 až 10 úlů, medomet za 70 000 není nutný.
Falšuje se kvalita medu?
Med je nejfalšovanější potravina na světě.
Někteří včelaři udělají z květového tmavý,
používají barviva. My máme jen 3 druhy
medu: lesní, květový a pastovaný květový.
Příchutě, které tam včelaři dávají, aby to vonělo, nepoužíváme. Na trhu se objevuje med
ze zahraničí, který se pak prodává na trhu
ve velkém jako tuzemský. Známkou dobrého, kvalitního medu je krystalizace, kvalitní
květový med do roka zkrystalizuje. Jestliže
ne, je převařený. My posíláme každý rok
vzorky na certifi kát. Každý rok máme certifikovaný med.
Chtěl jste se včelařením někdy přestat?
Přestat bych nikdy nechtěl, ale mám své
plány. Vím, kdy budu polevovat a kdy budu
zpátky hobby včelařem.‘
Jak začít se včelařením?
Je dobré najít si ve svém okolí zkušeného
včelaře. Začít s jedním nebo dvěma včelstvy
a po třech letech už budete vědět, že vás to
baví. Pak si můžete chov rozšířit. Ne všechny knížky o včelařství jsou dobré, je třeba si
vybírat. Nejdůležitější je praxe.

Bdeněves 251 | Kozolupy 330 32