ČESRTVĚ STOČENÉ LETOŠNÍ MEDY - LESNÍ I KVĚTOVÝ SKLADEM

ZLATÉ MEDAILE ZA NÁŠ MED

Za letošní rok jsme získali za náš med zaslaný do souteže Český med 2023 ZLATOU MEDAILI. 

Patří toto ocenění našemu medu květovému tak i lesnímu nebo- li medovicovému.

Výsledky hodnocení medů zaslaných do soutěže Český med 2023 byly výborné.

V jednotlivých kritériích byl náš med květový i medovicový bodován takto:

a) fyzikálně-chemické vlastnosti - 30 (max 30)

b) povinné údaje na etiketě - 25 (max 25)  

c) správnost etikety včetně doplňujících údajů - 25 (max 25)

d) celkový estetický dojem - 20 (max 20)

Celkový počet bodů - 100 (zlatá medaile 92-100 bodů)

 

Máte od nás ten nejlepší MED :) 

Bdeněves 251 | Kozolupy 330 32