ČESRTVĚ STOČENÉ LETOŠNÍ MEDY - LESNÍ I KVĚTOVÝ SKLADEM

Kvalita medu

Je dobré znát kvalitu medu, který prodáváme svým zákazníkům a proto posíláme náš med každoročně na rozbor do výzkumného ústavu včelařského v Máslovicích u Prahy. Tento certifikát také určuje geografický původ medu, aby bylo zjištěno, odkud med opravdu pochází. U nás všichni víte, že včelaříme na západu Čech a náš med je tedy bez jakékoliv příměsi.

Při každém medobraní používáme také už několik let svůj refraktometr, který jsme pořídili právě z důvodu, zjistit, kolik procent vody má náš stočený med.

Refraktometr je přístroj, který včalřům určuje obsah vody v medu a jeho cukernatost. Refraktometr je optický přístroj, kde za pomocí lomu světla je včelař schopen odečíst ze stupnice % obsah vody a cukernatost v medu. Refraktometr pomůže včelaři hlavně před stáčením zjistit % obsahu vody v medu tím, že z medného plástu odebere z více míst směsný vzorek a nanese jej na refraktometr a po přiklopení sklíčka je schopen v okuláru odečíst hodnoty.

Med stáčíme poměrně brzy z rána, aby do něj nebyl nanšen další čerstvý nektar.

Hodnoty obsahu vody v medu jsou dány normami Českého svazu včelařů a pokud by bylo více jak 20%, hrozí, že by mohlo v medu v budoucnu proběhnout kvašení.

 

Bdeněves 251 | Kozolupy 330 32